Teller

  • 29294Totaal aantal bezoekers:
  • 39Bezoekers vandaag:

Heeft u uw gezinsbijdrage (kerkbijdrage) voor 2017 al overgemaakt?

Geld

Onze parochie is in zijn bestaan volledig afhankelijk van uw bijdrage(n).
De bijdragen van u ontvangen wij in verschillende vormen:

  • De gezins of kerkbijdrage (belangrijkste bron van inkomen).
  • De collectes bii de H.Mis
  • Misintenties
  • De bijdragen bij huwelijken en uitvaarten.

 

Van deze bijdragen moet alles betaald worden: Het inkomen en de pensioenpremies van de pastoor (hij moet tenslotte ook kunnen leven en wonen), het onderhoud aan de kerken, gas, water en licht, verzekeringen, kaarsen en alles wat nodig is om de H. Mis aan te kleden en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Er zijn geen andere bronnen van inkomsten.Sommige mensen denken dat de parochie’s door het bisdom onderhouden worden. Niets is minder waar. Van de inkomsten van de parochie moet zelfs een bepaald percentage aan het bisdom worden betaald om dit in stand te kunnen houden.

We zijn dus volledig afhankelijk van uw bijdragen. Daarom dat wij u hieraan met dit bericht nog even willen herinneren. (Onze trouwe betalers die het misschien vergeten zijn hebben hiervoor inmiddels een brief ontvangen).

Graag en met veel dank zien wij uw bijdrage tegemoet.
Een minimum richtbedrag dat door het bisdom voor al de parochies is vastgesteld bedraagt voor het jaar 2017: € 90,-
(per 1 januari 2018 wordt het minimum richtbedrag € 110,- per jaar)
Als u de laatste 4 jaren tenminste het jaarlijkse minimum heeft bijgedragen bent u geen bijdrage verschuldigd voor een eventuele uitvaart of huwelijk. Dit geld voor uw gezin (uitsluitend inwonende kinderen). U mag echter de gezinsbijdrage niet als een verzekering hiervoor zien. Het is een bijdrage die bedoeld is voor het in stand houden van onze kerkgemeenschap.
Zie ook onder ‘Administratie’  bij ‘Misstipendia en gezinsbijdrage’.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer:
NL31RABO0122400984
ten name van: Kerkbestuur H. Joannes Evangelist
te: Hoensbroek
Vermeldt bij de opmerkingen aub duidelijk voor welk jaar u de betaling doet.

Als u zich als betalend lid van onze kerkgemeenschap wilt laten registreren bij onze parochie stellen we dat zeer op prijs.
Op deze website onder de tab ‘formulieren’ vindt u daarvoor het formulier: ‘Aanmelding & verhuizing’.
U kunt dit downloaden, printen en ingevuld aan ons retourneren.
Ons adres is:
Parochiefederatie Hoensbroek
Hoofdstraat 83-85
6432 GA Hoensbroek.
e-mail: parochiefederatiehoensbroek@home.nl

U mag het natuurlijk ook even komen brengen.