Teller

  • 35095Totaal aantal bezoekers:
  • 33Bezoekers vandaag:

 

 

  

 

 

Carnaval & Vasten

Met veel enthousiasme vieren velen carnaval. Niet alleen drie dagen die carnaval officieel duurt, maar reeds de weken ervoor zijn velen er mee bezig. Een groot feest in het Limburgse. Na carnaval begint de vasten (Vastentijd of Veertigdagentijd). De vastentijd begint direct na de carnaval, want carnaval en vasten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als er geen vastentijd was, dan zou er ook geen enkele reden zijn om carnaval te vieren. Nog even alles op zijn kop, voordat de serieuze tijd aanbreekt van boete en verzoening om ons zodoende goed voor te bereiden op Pasen, de verrijzenis van Jezus, de geboorte van eeuwig leven. Feesten is gemakkelijk. Bijna een ieder feest graag. Het kost namelijk in de meeste gevallen geen moeite om je voor een feest enthousiast te maken. Vasten is niet gemakkelijk. Het is geen feest. Het is juist het tegenovergestelde. We leven vaak van het ene feest naar het andere. We zoeken vertier en plezier om het leven zo aangenaam mogelijk te maken. Feesten geeft namelijk afleiding van de dagelijkse zorgen. Maar afleiding zoeken heeft het gevaar in zich dat je daardoor ook voorbij loopt aan het eigenlijke.

Vasten is juist een tijd waarop we op zoek mogen gaan naar het eigenlijke. Wat bedoel ik met dit eigenlijke? Hiermee bedoel ik de diepe zin van het leven, waarden die belangrijk zijn. Een ieder heeft dit nodig, anders wordt iets inhoudsloos, wordt het bestaan in zekere zin zinloos. En dan kun je ook alleen maar vluchten van het ene vertier naar het andere. Carnaval kan mooi zijn. Het is echter alleen maar mooi als we beseffen waarom we het vieren. Met Aswoensdag wordt de carnaval afgesloten, zijn we in de gelegenheid om een askruisje te ontvangen, een teken van boete en verzoening.
Een kruisje met as op ons voorhoofd, als teken dat God ons leven omvat. Hij staat aan het begin en aan het einde. Uit het niets ontstaan we en we keren terug tot stof en as. Terug naar het niets? Toch niet helemaal! Onze ziel mag voortleven, omdat ze voortkomt uit God. Deze ziel zal ooit terugkeren naar God. 
Zorgen we er in ieder geval in de komende periode van de veertigdagentijd voor dat onze ziel zo goed mogelijk voorbereid is op deze eeuwigdurende ontmoeting. Dan geef je werkelijk zin aan je leven.

Van stof en as zijn we.
We zullen wegwaaien,
verstuiven naar de vier windstreken,
van stof en as zijn we.
Klein en nietig, niemendalle.
Vergaan zullen we
terugkeren tot de aarde
waaruit we zijn gemaakt.

Maar van uw adem zijn we, God,
Gij hebt uw levensadem in de klei geblazen
die ge als een pottenbakker
tot ons, tot uw beeld hebt gekneed.
Tot uw adem, tot uw hart
en scheppende God keren wij terug:
dat is onze hoop.