Teller

  • 35094Totaal aantal bezoekers:
  • 32Bezoekers vandaag:

Stille Omgang in nacht 17/18 maart

‘Eucharistie = leven’ is de algemene intentie van de komende Stille Omgang die in de nacht van zaterdag 17 maart op zondag 18 maart 2018 traditiegetrouw in Amsterdam gehouden wordt. Deze traditie is een eigentijdse herdenking van het eucharistisch wonder dat op 15 maart 1345 te Amsterdam plaatsvond. Van 1346 tot omstreeks 1580 werd rondom de plaats van het mirakel al een processie gehouden. Na een inactieve periode van zo’n 300 jaar kwam de Stille Omgang in 1881 opnieuw tot bloei, dit toen een geschrift werd ontdekt waarop de route van de middeleeuwse processie stond beschreven.
Het is thans een bidtocht in stilte waar jaarlijks duizenden pelgrims, mannen en vrouwen, uit geheel Nederland aan deelnemen. Ook Limburg is hier steeds goed vertegenwoordigd. Laten we hopen dat er dit jaar meer deelnemers zijn, zeker ook naar aanleiding van de boodschap die Mgr. Wiertz ons meegaf tijdens zijn afscheid op 9 december: Zorg dat uw geloof zichtbaar blijft, laat het vonken.
Vanuit Limburg en Oost-Brabant worden weer autobussen ingezet om de pelgrims naar Amsterdam en terug te vervoeren.
Mgr. E. de Jong, hulpbisschop van Roermond, zal traditiegetrouw de Limburgse pelgrims vergezellen, met hen de Stille Omgang lopen, die meteen na aankomst in Amsterdam gemaakt zal worden en hoofdcelebrant zijn in de plechtige Eucharistieviering die om 1.30 uur begint in de Amsterdamse Krijtbergkerk, die gelegen is aan het Singel vlakbij het Spui.
Na de Eucharistieviering is er gelegenheid om in de nabij gelegen Lutherse kerk een kop koffie te drinken en een broodje te eten.
Om 3.45 uur vertrekken de bussen vanaf het Rokin/hoek Spui terug naar Limburg en Oost-Brabant.
De deelnemersprijs bedraagt € 24,- per persoon.
Voor inlichtingen, opgave en vertrektijd en plaats kunt u zich wenden tot dhr. Henk Verhaeg: telefoon 06 – 28 56 09 97.