Teller

  • 43214Totaal aantal bezoekers:
  • 25Bezoekers vandaag:

21 mei (2e Pinksterdag) Vormselmis om 11:00 uur in de Grote St.-Jan

Op maandag 21 mei (2e Pinksterdag) zullen 22 vormelingen van de verschillende scholen uit onze parochie’s het Sacrament van het Heilig Vormsel ontvangen. 

Als kinderen groter en sterker worden, en langzaam leren om op eigen benen te gaan staan, hebben zij ook geloofsversterking nodig. Daarom komt de bisschop of zijn plaatsbekleder om het Sacrament van het Heilig Vormsel toe te dienen. Zoals de apostelen na het vertrek van Jezus naar zijn Vader, Gods Geest ontvingen om voor hun geloof uit te komen, wat zij eerst niet durfden, zo wordt aan de kinderen Gods Geest gegeven om op eigen benen te gaan staan in hun geloof en om net zoals de apostelen ook voor hun geloof uit te komen.

Vormheer namens de bisschop is dit jaar de Rector van het Grootseminarie Rolduc, Dr. Lambert Hendriks.

Onze vormelingen dit jaar zijn: