Teller

  • 43214Totaal aantal bezoekers:
  • 25Bezoekers vandaag:

84ste bedevaart voor blinden en slechtzienden op 16 juni 2018

Odiliacomité Sweikhuizen.

Het Odiliacomité Sweikhuizen nodigt u uit om deel te nemen aan de:
84ste  bedevaart voor blinden en slechtzienden (blindendag) op zaterdag 16 juni.

Onderaan deze pagina treft u wat meer achtergrondinformatie aan over de blindendag.
Op deze blindendag zal ook de kunstenaar Zef Bruls weer aanwezig zijn met een aantal kunstwerken.
Helemaal onderaan deze pagina geeft dhr. Bruls zelf uitleg.

Het programma van de blindendag op zaterdag 16 juni a.s. is als volgt:
11.00 uur:
Ontvangst van de bedevaartgangers op het Odiliaplein in Sweikhuizen door:
Kapelaan H. Horstman en diaken H. Janssen, het Odiliacomité, de schutterij St. Joseph, de Beesenhofkapel en de misdienaars.

11.15 uur:
Korte processie door het dorp: Odiliaplein – Hagensstraat – Fabritiusstraat  Pascal Visschersstraat en de Bergstraat tot aan de kerk.
11.30 uur:
H.Mis opgedragen door kapelaan H. Horstman  en diaken Janssen  opgeluisterd door het kerkkoor van Sweikhuizen.
12.30 uur:
Koffietafel in het Rector Raevenhuis voor de bedevaartgangers en de genodigden.
13.15 uur:
Optreden Beesenhofkapel in het Rector Raevenhuis.
14.15 uur:
Concert in de kerk door het Mannenkoor uit Sweikhuizen.
15.00 uur:
Plechtig Lof met ogenzegening door de Hulpbisschop, de kapelaan H. Horstman en diaken Janssen met zang van het kerkkoor.
15.30 uur:
Koffie met Limburgse vlaai in het Rector Raevenhuis.
16.30 uur:
Einde.

Aanmelden kan tot 11 juniop dit mailadres:
blindendagsweikhuizen@gmail.com

Vermeld bij de aanmelding:
Naam en adres gegevens, telefoonnummer en evt. email adres. Het aantal personen. Of  u met eigen vervoer komt of dat u op het station van Sittard wenst opgehaald te worden. Vermeld bij het laatste of u in een rolstoel zit dan kan daar rekening mee gehouden worden. (voor het ophalen en brengen naar het station is Sittard worden geen kosten in rekening gebracht)

Voor meer informatie:
blindendagsweikhuizen@gmail.com
Tel: 046-4432242
Mobiel: 06-22680314

Met vriendelijke groet,
Het Odiliacomité Sweikhuizen

 

Het onstaan van de Blindendag in Sweikhuizen:
Pater Lucianus, Conventueel, was een paar jaar na zijn priesterwijding (1906) – tengevolge van een medische misgreep – blind geworden. ln mei 1929 kwam hij naar rector Raeven met het verzoek om jaarlijks de blinden van Limburg naar Sweikhuizen te laten komen. Aan dat verzoek werd voldaan. Bijgevolg zijn blinden en slechtzienden sedertdien – met uitzondering van enkele jaren – elk jaar rond het feest van de H. Odilia van Keulen naar Sweikhuizen gekomen. Na het overlijden van pater Lucianus nam pastoor Thissen en tegenwoordig het Odiliacomité, de voorbereidingen geheel op zich. Tegenwoordig arriveren de blinden en slechtziende pelgrims op het Odiliaplein, om dan gezamenlijk in processie naar de kerk te trekken. Sedert jaren wordt er traditioneel een H. Mis opgedragen, die door de plaatselijke koren wordt opgeluisterd.

Aansluitend begeven de pelgrims zich naar het Rector Raevenhuis, waar aan allen door de gemeenschap van Sweikhuizen gratis een koffietafel wordt aangeboden. Vaak wordt die gezellige bijeenkomst door muziek opgeluisterd. ‘s Middags is er nog een Lof met oogzegening en verering van de relikwie van de H. Odilia. De blindendag wordt besloten met een tweede gratis onthaal in het gemeenschapshuis.

Kunstenaar Zef Bruls:
Als amateurkunstenaar ben ik graag bezig met experimenteren in mijn werken.
Als geboren Sweikhuizenaar heb ik voor altijd een band met blinden en slechtzienden
Het is dan ook interessant om deze aspecten ooit te combineren, dus bij elkaar te brengen.
Waarom dan niet de mogelijkheid ontwikkelen om naar werken te kunnen 
              KIJKEN met de HANDEN.
Daarom presenteer ik met veel genoegen en verwachtingsvol enkele speciale werken.
Wat is er bijzonder aan?
Dat zullen de blinden en slechtzienden zelf maar het beste aangeven.
Of dat wel waar is. En hoe en waarom dan wel.
Het betreft een aantal werken. Geheel verschillend in opzet en uitwerking.
En spannend om te horen hoe ze ervaren worden.