Teller

  • 43214Totaal aantal bezoekers:
  • 25Bezoekers vandaag:

H. Mis en Lichtprocessie bij Lourdesgrot Mariarade

Op zaterdag 18 augustus zal er wederom een feestelijke heilige Mis zijn bij de Lourdesgrot in Mariarade om 20.30 uur. De heilige Mis van 19.00 uur in de Kleine St.-Jan zal daardoor komen te vervallen. Op deze avond zullen we, nadat we in de Grote St. – Jan reeds op 15 augustus het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming hebben gevierd, dit nogmaals herhalen bij de Lourdesgrot. Aansluitend aan deze heilige Mis wordt er net zoals voorgaande twee jaar een lichtprocessie gehouden. Biddend en zingend lopen we een sfeervolle ronde om vervolgens bij de Lourdesgrot met een toewijding aan Maria af te sluiten. We hopen op goed weer en natuurlijk op een grote opkomst. Daarom van harte uitgenodigd!