Teller

  • 44603Totaal aantal bezoekers:
  • 22Bezoekers vandaag:
Laden Evenementen

← Terug naar Evenementen

Grote Sint Jan

november 2015

Communicanten maken Adventskransen

25/11/2015 @ 14:00 - 16:00

De communicanten komen bij elkaar om een adventskrans te maken.

Meer weten »

december 2015

Kerstconcert

20/12/2015 @ 15:00 - 17:00

Op zondag 20 december 2015 om 15:00 uur vindt weer het jaarlijkse kerstconcert plaats in de Grote St.-Janskerk in Hoensbroek. Hieraan wordt medewerking verleend door: Gemengd kerkelijk zangkoor St. Caecilia Breuker Mannenkoor Vrundsjapskoor Madeleines i.s.m. Angeline Smit De toegang is vrij (Vrije gave)

Meer weten »

Kerstavond 24 december: Peuter en kleuter viering (geen H. Mis) mmv Fanfare St.-Gabriël

24/12/2015 @ 17:30 - 18:00

In deze viering, welke nadrukkelijk geen H. Mis is, zijn de allerkleinsten (kleuters en peuters) heel bijzonder welkom. Het kerstverhaal word verteld en ondersteund met bijbehorende plaatjes/fotos die in de kerk geprojecteerd worden.

Meer weten »

Kerstavond 24 december: Gezinsmis mmv Koor de Zanglijsters

24/12/2015 @ 18:30 - 19:45

Deze H. Mis is onze gezinsmis. Al onze communicanten van het komend jaar worden hier verwacht met hun vader, moeder, broertjes en zusjes, opa's en oma's. Uiteraard zijn ook anderen hier van harte welkom.

Meer weten »

Kerstavond 24 december: Vroege nachtmis mmv Gospelkoor Together

24/12/2015 @ 20:30 - 21:45
Meer weten »

Kerstavond 24 december: Nachtmis mmv Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.-Ceacilia

24/12/2015 @ 22:30 - 23:45
Meer weten »

1e Kerstdag 25 december: H. Mis met volkszang

25/12/2015 @ 09:30 - 10:15
Meer weten »

1e Kerstdag 25 december: H. Mis mmv koor Jokola

25/12/2015 @ 11:00 - 12:15
Meer weten »

2e Kerstdag 25 december: H. Mis mmv Breuker mannenkoor

26/12/2015 @ 10:00 - 11:15
Meer weten »

januari 2016

Jubileummis CV BlauwWit

17/01/2016 @ 11:00 - 12:15

Jubileummis (33 jaar) Carnavalsvereniging  BlauwWit uit Mariarade

Meer weten »

februari 2016

Carnavalsmis om 11:11u.

07/02/2016 @ 11:10 - 12:15

11:11 uur: Carnavalsmis met koor en harmonie St. Ceacilia onder aanwezigheid van het CCH met prins Tim 1e van Gebrook, samen met diverse carnavalsverenigingen uit Hoensbroek en hun prinsen/prinsessen.

Meer weten »

H. Mis met as-kruisje: Aswoensdag 19:00 uur Grote St. Jan

10/02/2016 @ 19:00 - 20:00

Iedereen is in deze H. Mis op aswoensdag uitgenodigd om het askruisje te ontvangen. Voor iedereen die even niet meer weet wat dit ritueel voor betekenis heeft staat hieronder nog even de uitleg. Op Aswoensdag laten Rooms-katholieken en sommige protestantse gelovigen in de kerk een kruis met as op hun voorhoofd tekenen, het zogenaamde askruisje. Terwijl de priester of de diaken het askruisje zet, zegt hij doorgaans tegen iedere gelovige afzonderlijk: "Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren" (in het Latijn: ""Memento, homo,…

Meer weten »

Communicanten oefenen liedjes

24/02/2016 @ 14:00 - 15:00

De communicanten van alle Hoensbroekse basisscholen oefenen allemaal samen de liedjes die gezongen worden in de viering van de 1e H. Communie. Het oefenen gebeurt op vier middagen in de grote St. Jan. Vandaag is de 1e oefening.

Meer weten »

maart 2016

Communicanten oefenen liedjes

02/03/2016 @ 15:15 - 16:15

De communicanten van alle Hoensbroekse basisscholen oefenen allemaal samen de liedjes die gezongen worden in de viering van de 1e H. Communie. Het oefenen gebeurt op vier middagen in de grote St. Jan. Vandaag is de 2e oefening.

Meer weten »

Viering i.h.k.v. ‘Jaar van Barmhartigheid’

06/03/2016 @ 11:00 - 12:00

We bevinden ons in het door de paus uitgeroepen Heilig Jaar vanBarmhartigheid. We willen in dit kader ook een tweetal Hoogmissen op de zondagmorgen in dit kader stellen. De eerste keer zal dit gebeuren op zondag 6 maart om 11.00 uur, als het Evangelie van de verloren zoon wordt voorgelezen, of beter gezegd het Evangelie van de barmhartige Vader. De tweede maal zullen wij dit thema centraal stellen met Beloken Pasen 3 april om 11.00 uur of de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid, zoals het destijds door paus Johannes Paulus II is uitgeroepen.…

Meer weten »

Communicanten oefenen liedjes

16/03/2016 @ 14:00 - 15:00

De communicanten van alle Hoensbroekse basisscholen oefenen allemaal samen de liedjes die gezongen worden in de viering van de 1e H. Communie. Het oefenen gebeurt op vier middagen in de grote St. Jan. Vandaag is de 3e oefening.

Meer weten »

Goede vrijdag: Kruiswegviering

25/03/2016 @ 15:00 - 16:00

We bidden en overwegen de kruisweg die Jezus moest gaan.

Meer weten »

Communicanten oefenen liedjes

31/03/2016 @ 15:15 - 16:15

De communicanten van alle Hoensbroekse basisscholen oefenen allemaal samen de liedjes die gezongen worden in de viering van de 1e H. Communie. Het oefenen gebeurt op vier middagen in de grote St. Jan. Vandaag is de 4e oefening.

Meer weten »

april 2016

Viering i.h.k.v. ‘Jaar van Barmhartigheid’

03/04/2016 @ 11:00 - 12:00

We bevinden ons in het door de paus uitgeroepen Heilig Jaar vanBarmhartigheid. We willen in dit kader ook een tweetal Hoogmissen op de zondagmorgen in dit kader stellen. De eerste keer is dit gebeurd op zondag 6 maart om 11.00 uur, toen het Evangelie van de verloren zoon werd voorgelezen, of beter gezegd het Evangelie van de barmhartige Vader. De tweede maal zullen wij dit thema centraal stellen met Beloken Pasen 3 april om 11.00 uur of de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid, zoals het destijds door paus Johannes Paulus II is uitgeroepen.…

Meer weten »

Viering 1e H. communie

10/04/2016 @ 11:15 - 12:30

Vandaag vieren we dat kinderen uit groep 4 van de basisscholen Hoensbroek-Zuid, de Voeëgelsjtang en de Vlieger hun 1e H. Communie ontvangen.

Meer weten »

Viering 1e H. Communie

17/04/2016 @ 11:15 - 12:30

Vandaag vieren we dat kinderen uit groep 4 van de basisschool de Regenboog hun 1e H. Communie ontvangen.

Meer weten »

Viering 1e H. Communie

24/04/2016 @ 11:15 - 12:30

Vandaag vieren we dat kinderen uit groep 4 van de basisscholen De Mheyster en St.-Paulus hun 1e H. Communie ontvangen.

Meer weten »

mei 2016

H. Mis Hemelvaartsdag

05/05/2016 @ 09:30 - 10:30

De H. Mis bij gelegenheid van het feest van de Hemelvaart van de Heer vindt plaats in de Grote St. Jan op donderdag 5 mei 2016 om 09:30 uur. Denkt u er aan dat als u naar deze H. Mis komt dat de jaarlijkse braderie in Hoensbroek gehouden wordt. Deze dag is er GEEN avondmis in de kleine St. Jan

Meer weten »

Vormselmis

16/05/2016 @ 11:00 - 12:15

Op 2e Pinksterdag ontvangen de vormelingen van alle Hoensbroekse Basisscholen het Heilig Vormsel. Vormheer is dit jaar Mgr. H. Schnackers, vicaris-generaal van ons bisdom. Mgr. Schnackers zal naast het toedienen van het Vormsel ook de H. Mis celebreren. De H. Mis wordt opgeluisterd door het koor: 'The New Generation' uit Oirsbeek.

Meer weten »

juni 2016

Processie-zondag

05/06/2016 @ 09:30 - 12:00

Op zondag 5 juni 2016 vindt in Hoensbroek de Sacramentsprocessie plaats. Deze zondag is er slechts één H. Mis welke begint om 09:30 uur in de grote St. Jan. Aansluitend aan deze H. Mis vertrekt van uit deze kerk de processie door Hoensbroek. Ook de ontbinding van de processie zal in de grote St. Jan plaatsvinden.

Meer weten »

oktober 2016

Allerzielenlof. Aansluitend zegening begraafplaatsen.

30/10/2016 @ 15:00 - 17:00

Deze dag om 15:00 uur is er een plechtig Allerzielenlof in de grote St. Jan. Het dameskoor Mariarade zal deze viering opluisteren. Tijdens dit lof worden de namen voorgelezen van de overledenen van het afgelopen jaar (1 november tot 1 november). Bij het noemen van een naam wordt telkens een kaarsje aangestoken. Aan het einde van deze viering worden de gedachteniskruisjes die achter in de kerk zijn opgehangen na de uitvaart gezegend en uitgereikt aan de nabestaande. Aansluitend worden op alle…

Meer weten »

november 2016

Hoogfeest Allerheiligen

01/11/2016 @ 19:00 - 20:00

Het Hoogfeest van Allerheiligen wordt op dinsdag 1 november om 19:00 uur gevierd in de grote St. Jan. Het Ceciliakoor zal deze H. Mis opluisteren.

Meer weten »

Gedachtenis van alle gelovige overledenen, Allerzielen

02/11/2016 @ 19:00 - 20:00

De gedachtenis van alle overleden gelovigen, Allerzielen, wordt op woensdag 2 november om 19:00 uur gevierd in de grote St. Jan. Het dameskoor St.-Jan zal deze Requiemmis opluisteren.

Meer weten »

Gezinsmis: St. Maartensviering

11/11/2016 @ 18:00 - 21:00

St Maartensviering met aansluitend lampionnenoptocht door het centrum van Hoensbroek.

Meer weten »

Gezinsmis: 1e Advent

26/11/2016 @ 19:00 - 20:00

Gezinsmis bij gelegenheid van 1e Advent. In deze H. Mis zullen de door de communicanten gemaakte adventskransen worden gezegend. Na afloop van de H. Mis mogen zij hun zelfgemaakte adventskrans mee naar huis nemen.

Meer weten »

december 2016

Kerstconcert

18/12/2016 @ 15:00 - 17:00

In de grote St. Jan om 15:00 uur: Kerstconcert met medewerking van het Gemengd kerkelijk zangkoor St. Ceacilia; Breuker Mannenkoor; Adelante koor; Popkoor de Ambissjes.

Meer weten »

april 2017

Gezinsmis Palmpasen

08/04/2017 @ 18:00 - 19:00

De communicanten starten om 17:45 uur bij de kleine St.-Jan en lopen dan onder begeleiding van de harmonie St.Caecilia met hun palmpasenkruisen naar de grote St.-Jan. Na afloop van de H.Mis brengen de communicanten hun palmpasenkruisen naar twee verzorgingstehuizen.

Meer weten »

Palmpasenviering -met zegening van de palmtakjes-

09/04/2017 @ 11:00 - 12:00

M.m.v. Zangkoor de Zanglijsters

Meer weten »

Plechtige Paaswake

15/04/2017 @ 20:30 - 22:00

Plechtige Paaswake in de grote St. Jan m.m.v. Gemend Kerkelijk Zankoor St.-Caecilia. We vieren de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. De H. Mis begint buiten op het plein en de parkeerplaats voor de grote St. Jan.  

Meer weten »

H. Mis b.g.v. Pasen (1e Paasdag)

16/04/2017 @ 09:30 - 10:30

H. Mis b.g.v. Pasen (1e Paasdag) 

Meer weten »

H. Mis b.g.v. Pasen (1e Paasdag)

16/04/2017 @ 11:00 - 12:00

H. Mis b.g.v. Pasen (1e Paasdag) mmv Gemengd Kerkelijk Zankoor St.-Caecilia

Meer weten »

H. Mis b.g.v. Pasen (2e Paasdag)

17/04/2017 @ 11:00 - 12:00

H. Mis b.g.v. Pasen (2e Paasdag) mmv Dameskoor St. Jan

Meer weten »

Uitvaart mw. Roos Hendriks-Bindels

25/04/2017 @ 11:00 - 12:00

Uitvaart mw. Roos Hendriks-Bindels. Aansluitend begrafenis op de algemene begraafplaats aan de Randweg. Vooravondmis op maandag 24 april 2017 om 19:00 uur in de kleine St. Jan te Hoensbroek

Meer weten »

Uitvaart dhr. Mennie Fleuren

29/04/2017 @ 12:00 - 13:00

Uitvaart dhr. Mennie Fleuren. Om 14:00 uur is de crematie in het Crematorium te Kerkrade

Meer weten »

mei 2017

Uitvaart mw. Finy Offermans

04/05/2017 @ 10:30 - 11:30
Meer weten »

Uitvaart dhr. Gerrit Leeraert

06/05/2017 @ 13:30 - 14:30
Meer weten »

Uitvaart van Ernestine Richardson

11/05/2017 @ 12:00 - 13:00
Meer weten »

Viering 1e H. Communie

14/05/2017 @ 11:15 - 12:30

Vandaag vieren we dat kinderen uit groep 4 van de basisscholen Hoensbroek-Zuid, de Voeëgelsjtang en de Vlieger hun 1e H. Communie ontvangen. De communicanten van vandaag zijn: BS Hoensbroek-Zuid Amy Könings Angely Berg Bjarne Maessen Daen de Raat Davinia Lommen Dinanty Berg Dyllan Boosten Floor Alberts Glenn Hamstra Gwen Kalmar Kay Franssen Noah Hoogstra Stijn Custers Tycho Staal BS de Vlieger Benthe Coolen Borys Opiola Celina Nieling Dani Duckers Djani Heynen Femke Hoofs Floor Langslag Milan Gouw Sharvayne Virginia BS De Voeëgelsjtang…

Meer weten »

Viering 1e H. Communie

21/05/2017 @ 11:15 - 12:30

Vandaag vieren we dat kinderen uit groep 4 van de basisschool de Regenboog hun 1e H. Communie ontvangen. De communicanten van vandaag zijn: BS De Regenboog Aaliyah Spurgeon Bryan Willekes Charly Copier D’nisha Winklaar D’vane Winklaar Evy Schiffer Ivy van de Kuit Jayden Coenen Johan Krewinkel Kyara Sweelssen Liam Meisen Lynn Schlenter Ysabel Valkenburg

Meer weten »

H. Mis Hemelvaartsdag in Grote St.-Jan

25/05/2017 @ 09:30 - 10:30

De H. Mis op Hemelvaartsdag wordt gevierd om 09:30 uur in de grote St.-Jan. Deze mis wordt opgeluisterd door zangkoor St.-Jozef uit Mariarade. Er is deze dag geen avondmis in de kleine St.-Jan.

Meer weten »

Viering 1e H. Communie

28/05/2017 @ 11:15 - 12:30

Vandaag vieren we dat kinderen uit groep 4 van de basisscholen De Mheyster en St. Paulus hun 1e H. Communie ontvangen. De communicanten van vandaag zijn: BS De Mheyster Beau Smid Daan Sarfeld Giovanna Prevos Jayden Jacobs Lynn Costongs Lynn Luijpen Oliver Eggert Sofian Ossewaarde Sophie Triepels Timo Prevos Dánaléé Janssen BS St. Paulus Anthony van den Boom Dylano van der Velden Fayola Janssen Jesse Voogd Nancy Reneerkens Sofie de Kler Rochana Peters  

Meer weten »

juni 2017

Uitvaart van Wim Klaassen

02/06/2017 @ 11:00 - 12:00
Meer weten »

Vormselmis

03/06/2017 @ 19:00 - 20:15

Op de zaterdag voor Pinksteren ontvangen de vormelingen van alle Hoensbroekse Basisscholen het Heilig Vormsel. Vormheer is dit jaar Mgr. E. de Jong, hulpbisschop van ons bisdom. Mgr. de Jong zal naast het toedienen van het Vormsel ook de H. Mis celebreren. De H. Mis wordt opgeluisterd door het koor: 'The New Generation' uit Oirsbeek.

Meer weten »

2e Pinksterdag: H. Mis Grote St.-Jan om 11:00 uur

05/06/2017 @ 11:00 - 12:00

Mmv Dameskoor St. Jan

Meer weten »

Uitvaart van Petra Heerings-Rewinkel

24/06/2017 @ 11:00 - 12:30
Meer weten »

juli 2017

Uitvaart mw. Leen Moorkamp-Bongaerts

20/07/2017 @ 10:30 - 11:30
Meer weten »

augustus 2017

Uitvaart Harry van Schoubroeck

08/08/2017 @ 11:00 - 12:00
Meer weten »

oktober 2017

Uitvaart Hein Wittenhorst

13/10/2017 @ 11:00 - 12:30
Meer weten »

Uitvaart dhr. Guus Beusen

19/10/2017 @ 11:00 - 12:30
Meer weten »

november 2017

H. Mis b.g.v. Hoogfeest van Allerheiligen

01/11/2017 @ 19:00 - 20:00

De H. Mis wordt opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.-Caecilia.

Meer weten »

Allerzielenlof. Aansluitend zegening graven op Hoensbroekse begraafplaatsen.

05/11/2017 @ 15:00 - 17:00

Deze dag om 15:00 uur is er een plechtig Allerzielenlof in de grote St. Jan. Het dameskoor Mariarade zal deze viering opluisteren. Tijdens dit lof worden de namen voorgelezen van de overledenen van het afgelopen jaar (1 november tot 1 november). Bij het noemen van een naam wordt telkens een kaarsje aangestoken. Aan het einde van deze viering worden de gedachteniskruisjes die achter in de kerk zijn opgehangen na de uitvaart gezegend en uitgereikt aan de nabestaande. Aansluitend worden op alle…

Meer weten »

Uitvaart Math Smeets

08/11/2017 @ 10:30 - 11:30
Meer weten »

St. Maartenviering

10/11/2017 @ 18:30 - 20:30

Op vrijdagavond 10 november 2017 is er om 18:30 uur in de Grote St. Jan de jaarlijkse St.-Maartenviering met de communicanten en allen die er bij willen zijn. Het is GEEN H. Mis maar een gebedsviering waarin het St.-Maartensverhaal wordt verteld en we een paar St.-Maartensliedjes zingen. Na de viering in de kerk gaan we in een lampionnenoptocht naar het Piuscentrum waar we voor de bewoners ook een liedje zingen en de kinderen wat lekkers aangeboden krijgen. Daarna lopen we…

Meer weten »

Uitvaart Wim Tomesen

18/11/2017 @ 11:00 - 12:00
Meer weten »

1e Paasdag: H. Mis

26/11/2017 @ 11:00 - 12:00
Meer weten »

december 2017

Gezinsmis b.g.v. Advent

02/12/2017 @ 19:00 - 20:00

Gezinsmis met de communicanten van 2018.

Meer weten »

Uitvaart mw. Ietje Slagter-van Heumen

22/12/2017 @ 10:30 - 11:30
Meer weten »

Uitvaart dhr. Rob Peters

23/12/2017 @ 13:00 - 14:30
Meer weten »

Kerstavond: Peuter en kleuterviering

24/12/2017 @ 17:30 - 18:00

Het kerstverhaal verteld aan de hand van plaatjes. We zingen liedjes o.l.v. een organist.

Meer weten »

Kerstavond: Gezinsmis

24/12/2017 @ 18:30 - 19:30

M.m.v.: Zangkoor de Zanglijsters

Meer weten »

Kerstavond: Vroege nachtmis

24/12/2017 @ 20:30 - 21:30

Volkszang o.l.v. een organist

Meer weten »

Kerstavond: Nachtmis

24/12/2017 @ 22:30 - 23:45

M.m.v. Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.-Caecilia

Meer weten »

1e Kerstdag: H. Mis

25/12/2017 @ 09:30 - 10:30

Volkszang

Meer weten »

2e Kerstdag: H. Mis

26/12/2017 @ 10:00 - 11:00

M.m.v. Breuker mannenkoor

Meer weten »

Uitvaart dhr. Henk Pirson

30/12/2017 @ 11:00 - 12:00
Meer weten »

januari 2018

Nieuwjaarsdag: H. Mis

1 januari @ 11:00 - 12:00

M.m.v. Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.-Caecilia

Meer weten »

Uitvaart mw. Marianne Gordebeke-Fey

2 januari @ 11:00 - 12:00
Meer weten »

Uitvaart mw. Hettie Drinhuijzen-Horst

12 januari @ 11:00 - 12:00
Meer weten »

Uitvaart van dhr. Werner Moonen

22 januari @ 11:30 - 12:30
Meer weten »

Uitvaart dhr. Theo Hensen

27 januari @ 14:00 - 15:00
Meer weten »

februari 2018

Uitvaart dhr. Albert Nieling

3 februari @ 10:30 - 11:30
Meer weten »

Carnavalsmis om 11:11 uur

11 februari @ 11:11 - 12:33

M.m.v.: - Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.-Caecilia - Harmonie St.-Caecilia

Meer weten »

Aswoensdag: H. Mis met oplegging askruisje

14 februari @ 19:00 - 20:00
Meer weten »

Uitvaart mw. Miny Pieters-Savelberg

16 februari @ 11:00 - 12:00
Meer weten »

Uitvaart mw. Gerda Hamers

17 februari @ 11:00 - 12:00
Meer weten »

Uitvaart mw. Finy Hermans-Otermans

22 februari @ 12:00 - 13:00
Meer weten »

maart 2018

Uitvaart mw. Henny Lendi-Bremmers

3 maart @ 11:00 - 12:00
Meer weten »

Uitvaart mw. Resi Hermens-Schweinberger

10 maart @ 11:00 - 12:00
Meer weten »

Uitvaart mw. Caroline Van der Broeck-Knibbeler

10 maart @ 13:30 - 14:30
Meer weten »

Witte Donderdag

29 maart @ 19:00

We vieren de H. Mis waarin 12 parochianen deelnemen aan de voetwassing. Na afloop van de H.Mis brengen we het Allerheiligste Sacrament in processie over naar de kleine St.-Jan waar aansluitend een nachtwake begint die duurt tot 07:00 uur in de ochtend van Goede Vrijdag.

Meer weten »

Kruiswegviering

30 maart @ 15:00 - 16:00

We bidden de Kruisweg van onze Heer Jezus Christus en gedenken hierbij zijn kruisdood.

Meer weten »

Paaswake

31 maart @ 20:30 - 22:00

We vieren de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus uit de dood.

Meer weten »

april 2018

1e Paasdag: H. Mis

1 april @ 09:30 - 10:30
Meer weten »

1e Paasdag: H. Mis (Gezinsmis)

1 april @ 11:00 - 12:00
Meer weten »

2e Paasdag: H. Mis

2 april @ 11:00 - 12:00
Meer weten »

Uitvaart dhr. Theo van de Laarschot

6 april @ 13:00 - 14:00
Meer weten »

mei 2018

1e H. Communieviering BS de Vlieger/de Voeëgelsjtang/Hoensbroek-Zuid

13 mei @ 11:15 - 12:30
Meer weten »

1e Pinksterdag: H. Mis

20 mei @ 11:00 - 12:00
Meer weten »

2e Pinksterdag: Vormselmis voor vormelingen alle Hoensbroekse scholen

21 mei @ 11:00 - 12:30

M.m.v. Zangkoor  "New Generation".

Meer weten »

1e H. Communieviering BS de Regenboog

27 mei @ 11:15 - 12:30
Meer weten »

juni 2018

1e H. Communieviering BS de Mheyster/St.-Paulus

3 juni @ 11:15 - 12:30
Meer weten »

Processie zondag: H. Mis, aansluitend: Sacramentsprocessie door Hoensbroek

10 juni @ 09:30 - 12:00

De H. Mis begint om 09:30 uur in de grote St.-Jan. Aansluitend vind de Sacramentsprocessie plaats door de straten van Hoensbroek. De afsluiting vindt plaats in de Grote St.-Jan.

Meer weten »

augustus 2018

Uitvaart mw. Keetje Fleuren-Kuijpers

4 augustus @ 11:00 - 12:00
Meer weten »

Uitvaart dhr. Piet Portiek

13 augustus @ 12:30 - 13:30
Meer weten »

Maria ten Hemelopneming

15 augustus @ 19:00 - 20:00

Viering van Maria hemelvaart.  In de H. Mis wordt de Kroetwoesj gezegend en na de H. Mis uitgereikt.

Meer weten »
+ Exporteer Evenementen