Teller

  • 54333Totaal aantal bezoekers:
  • 7Bezoekers vandaag:

Welkom bij de Parochiefederatie HoensbroekActie kerkbalans: Help uw kerk in stand te houden

Stort op: NL93 INGB 0001 1226 73 of: NL58 ABNA 0474 9691 34
t.n.v.: Parochiefederatie Hoensbroek 
o.v.v.: Actie Kerkbalans 2019
In de Parochiefederatie Hoensbroek zijn de 5 parochies van Hoensbroek ondergebracht.
H. Johannes Evangelist, H. Jozef, H. Montfort/Christus Koning, O.L.V. Maagd der Armen en H. Hart van Jezus.

Berichten