Teller

  • 49400Totaal aantal bezoekers:
  • 19Bezoekers vandaag:

Misstipendia en kerkbijdrage voor 2018 vastgesteld

De Diocesane Financiële Commissie van het bisdom Roermond heeft voor parochies in Limburg de volgende tarieven voor misstipendia en kerkbijdrage voor 2018 vastgesteld. De Parochiefederatie Hoensbroek heeft deze tarieven voor een deel overgenomen waardoor een aantal bedragen enigszins zijn verhoogd ten opzichte van het  jaar 2017.

Eenvoudige dienst door de week (leesmis) € 10,00
Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag en hoogfeestdagen: € 25,00
Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen worden gehouden € 275
Begrafenismis (rouwgeld) € 440
Huwelijksmis (trouwgeld) € 440
Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, danwel een andere begraafplaats buiten Hoensbroek na een voorafgaande kerkdienst € 60
Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium zonder een voorafgaandekerkdienst € 440

Gestichte jaardienst: (looptijd minimaal 5 jaar – maximaal 20 jaar)
Eenvoudige dienst door de week (leesmis)
10 jaar € 100,00
20 jaar € 200,00

Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag en op hoogfeestdagen
10 jaar € 250,00
20 jaar € 500,00

De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in parochiekerk (extra dienst), wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst of crematorium-aanwezigheid kerkbijdrage hebben betaald (aan de eigen parochie of aan de parochie van waaruit zij naar de huidige parochie zijn verhuisd). Zij moeten dan per jaar wel tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimumkerkbijdrage hebben betaald. 
Deze minimumbijdrage kerkbijdrage is vastgesteld op € 110 voor 2018.
Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto inkomen van een economische eenheid.