Teller

  • 48168Totaal aantal bezoekers:
  • 38Bezoekers vandaag:

Aanmelding en ouderavonden 1e H.-Communie 2019

Ook in dit schooljaar zullen de kinderen van de groepen 4 van de basisscholen weer in de gelegenheid worden gesteld om de Eerste H. Communie te vieren. Zij zullen door middel van communielessen hierop worden voorbereid door pastoor W. van Dijck en diaken T. Batens. Deze lessen vinden buiten schooltijd plaats (uitgezonderd basisschool De Regenboog).

Binnen dit kader worden er ouderavonden gehouden waarbij u alle informatie krijgt over de Eerste H. Communie en de voorbereiding hierop. Alle ouders van communicanten worden verwacht op deze ouderavond. De ouderavonden vinden plaats in het parochiezaaltje ‘de Polder’ aan de Hoofdstraat 85 in Hoensbroek (naast de pastorie) op:

Woensdag 24 oktober 2018 20:00 uur voor BS Hoensbroek Zuid, Voeëgelsjtang en De Vlieger.
Donderdag 25 oktober 2018 20:00 uur voor BS De Mheyster, St. Paulus en De Regenboog.
Mocht u onverhoopt op de betreffende datum verhinderd zijn, dan vragen wij u om op de andere datum zich aan te sluiten.

De ouderbijdrage voor de Eerste H. Communie blijft ongewijzigd en bedraagt ook dit jaar € 65,-per kind. Uit dit bedrag worden alle onkosten betaald. Dit is onder andere voor het lesboek en de kosten van alle activiteiten en ook van de versiering van de kerk bij de viering van de Eerste H. Communie. (Uitgezonderd zijn foto’s en eventuele video opname van de communieviering).

Aanmelden kan bij de ouderavond door inlevering van het volledig ingevulde formulier. Bij de aanmelding gelieve u tevens de ouderbijdrage te voldoen. Het aanmeldingsformulier vindt u op deze web-site door onder aan deze pagina op de knop [formulieren] te klikken.

De datums voor de Eerste H. Communie zijn als volgt (alle vieringen zijn in de Grote St. Jan):

Zondag 12 mei 2019, 11:15 uur voor BS Hoensbroek Zuid, de Voeëgelsjtang en de Vlieger.
Zondag 19 mei 2019, 11:15 uur voor BS de Regenboog.
Zondag 26 mei 2019, 11:15 uur voor BS De Mheyster en St. Paulus.

Formulieren