Teller

  • 50878Totaal aantal bezoekers:
  • 35Bezoekers vandaag:

Deken Harrie Smeets nieuwe bisschop van het bisdom Roermond.


De afgelopen maanden hebben wij gebeden voor een goede nieuwe bisschop voor ons bisdom.
Vandaag woensdag 10 oktober is om 12.00 uur officieel bekend gemaakt dat Zijne Heiligheid paus Franciscus
de hoogeerwaarde heer Hendrikus Maria Gerardus (Harrie) Smeets,
thans deken van Venray, benoemd heeft tot de 24e bisschop van Roermond.
Wij zijn de paus zeer dankbaar voor deze benoeming.
De wijding van Mgr. Smeets en de in bezitneming van de zetel staat, onder voorbehoud,
gepland voor zaterdag 8 december, de feestdag van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen, de patrones van ons bisdom.
Veel praktische zaken nu nog niet bekend zijn. Daarover volgt te zijner tijd meer informatie 

We willen de nieuwe bisschop in ons hart en in ons gebed opnemen.