Teller

  • 49398Totaal aantal bezoekers:
  • 17Bezoekers vandaag:

25-jarig diakenjubileum Wim Smit

Op 20 november 1993 werd Diaken Wim Smit in de abdijkerk van Rolduc tot diaken gewijd door bisschop Frans Wiertz. Omdat aldus in november het vijfentwintig jaar geleden is, willen wij dit heugelijke feit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Sinds zijn wijding is hij als diaken actief in onze parochies en is hij actief geweest onder drie pastoors; pastoor Geurts, pastoor Nevelstein en pastoor van Dijck. We kennen hem als een aimabele man die graag met een kwinkslag zijn gevoel voor humor laat zien. Iemand die vooral een hart heeft voor de zieke en oudere medemens. Naast zijn liturgische assistentie bezoekt hij namelijk wekelijks vele mensen in onze parochiefederatie, thuis, in ziekenhuis en in zorgcentra. Ook staat hij mede aan het begin van de gemeenschap Geloof en Vriendschap en zet hij zich hier nog altijd voor in.

Daarom willen wij uit dankbaarheid bij gelegenheid van dit mooie jubileum de heilige Mis op zondag 18 november om 11.00 uur in de Grote St.-Jan mede voor deze intentie opdragen. In deze viering, die opgeluisterd wordt door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.Caecilia, zullen wij stilstaan bij dit bijzondere jubileum. Aansluitend wordt een ieder uitgenodigd om hem te komen feliciteren in het Trefcentrum (Pius XII-plein 38). Voor mensen die niet uit eigen gelegenheid vanuit de kerk hiernaar toe kunnen komen wordt vervoer geregeld. Wij hopen dat velen op deze dag aanwezig zijn om dit jubileum met hem te vieren en hem te feliciteren.