Teller

  • 77137Totaal aantal bezoekers:
  • 81Bezoekers vandaag:

Maandelijkse bijeenkomst voor alleenstaanden

 ‘Wij zijn elkaars hart en hand’

Wij weten dat deze zin -genomen uit een lied in de zangbundels van onze kerk (Laus Deo)- op waarheid berust, maar laten ons er niet altijd meer op aanspreken. Het is een regel uit een al heel lang bestaand lied en wil uitdrukken wat voor ons belangrijk is. Wij hebben elkaar nodig! Een mens die alleenstaand is en daardoor ‘alleen’ leeft, weet dit zelfs nog beter omdat dan aan de lijve wordt ondervonden wat het betekent om niet met een ander samen te kunnen zijn. Daarom dat een alleenstaande vaak zich bewust is van het feit wat het betekent dat een ander ook alleen door het leven moet. Onze samenlevingsvorm is nu anders dan vroeger. Het gezin is nog steeds de hoeksteen van de maatschappij, maar tegenwoordig zijn er veel alleenwonenden en alleen levenden. Het is belangrijk dat wij steeds beseffen dat wij als christenen elkaar nodig hebben en voor elkaar klaar moeten staan. Zien we iedere medemens als een Christusdrager, als iemand waarin het licht van Christus doorschijnt en voor wie wij ook licht moeten zijn. Daarom biedt de parochiefederatie Hoensbroek vanaf september een maandelijkse avond aan voor alleenstaanden. Samen kan dan gesproken worden hoe als alleenstaande invulling kan worden gegeven aan het ‘christen-zijn’. Met name vanuit de Bijbel wordt gekeken om als alleenstaande bewust als christen te leven.

De bijeenkomsten zijn  in het parochiezaaltje De Polder, Hoofdstraat 85. De bijeenkomsten worden begeleid door mevr. Hannie Steinmeier, parochiaan en studente aan de Kairos-opleiding van ons Bisdom. Van harte welkom!
Volgende bijeenkomst: zie de agenda rechts op de home-pagina van deze website.