Teller

  • 50878Totaal aantal bezoekers:
  • 35Bezoekers vandaag:

25-jarig diakenjubileum Wim Smit en 50 jarig huwelijk Wim en Marleen

Op 20 november 1993 werd Diaken Wim Smit in de abdijkerk van Rolduc tot diaken gewijd door bisschop Frans Wiertz. Omdat aldus in november het vijfentwintig jaar geleden is, willen wij dit heugelijke feit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Sinds zijn wijding is hij als diaken actief in onze parochies en is hij actief geweest onder drie pastoors; pastoor Geurts, pastoor Nevelstein en pastoor van Dijck. We kennen hem als een aimabele man die graag met een kwinkslag zijn gevoel voor humor laat zien. Iemand die vooral een hart heeft voor de zieke en oudere medemens. Naast zijn liturgische assistentie bezoekt hij namelijk wekelijks vele mensen in onze parochiefederatie, thuis, in ziekenhuis en in zorgcentra. Ook staat hij mede aan het begin van de gemeenschap Geloof en Vriendschap en zet hij zich hier nog altijd voor in.

Daarom hebben wij uit dankbaarheid bij gelegenheid van dit mooie jubileum de heilige Mis op zondag 18 november om 11.00 uur in de Grote St.-Jan mede voor deze intentie opgedragen. In deze viering, die opgeluisterd werd door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.Caecilia, hebben wij stilgestaan bij dit bijzondere jubileum. In deze heilige Mis werd tevens stilgestaan bij het feit dat Wim en zijn echtgenote Marleen op 15 november 50 jaar getrouwd waren. 

Op deze web-site vindt u een aantal foto’s van de receptie en het miniconcert dat later in de kleine St.-Jan door zijn kinderen werd aangeboden aan Wim en Marleen en belangstellenden.

Voor de foto’s: klik in het menu op [Foto’s & films] en daarna op [Foto’s].