Teller

  • 50878Totaal aantal bezoekers:
  • 35Bezoekers vandaag:

Stichting Patiëns en haar doelstelling

Voelt u zich geroepen goed werk te doen?!

De Stichting heeft als doel de mantelzorgers van terminale patiënten te ondersteunen of tijdelijk te vervangen om zodoende het mogelijk te maken, dat de zieke thuis kan worden verzorgd en uiteindelijk ook thuis in zijn eigen vertrouwde omgeving kan sterven. In deze periode is hulp van mens tot mens van onschatbare waarde.
De Stichting wil dit doel bereiken door het inzetten van vrijwilligers. Deze vrijwilligers staan mensen bij in hun laatste levensfase. Zij zijn op de achtergrond aanwezig, luisteren naar de zieke, praten samen over alledaagse dingen maar ook over sterven en dood als dat gewenst is. Als de vrijwilliger aanwezig is, kan de partner of het familielid even rust nemen of bijvoorbeeld met een gerust hart een boodschap doen. De vrijwilliger kan ook licht verzorgende taken overnemen als dat nodig is.

Het zorggebied van de Stichting Patiëns omvat Brunssum, Heerlen, Landgraaf en Voerendaal.
Aanvragen van de Stichting Patiëns
De aanvraag kan via de huisarts, thuiszorg of rechtstreeks via aanvraag@stichtingpatiens.nl.
Na een aanvraag volgt een intakegesprek met de coördinatoren. Nadat er afspraken zijn gemaakt, gaat de coördinator op zoek naar de juiste vrijwilligers.
De coördinatoren zijn:
• Mevr. V.A.M Kreutz-Piepers, 045-5232504
• Mevr. I Lassche-Smeelen, 045-5751415
Mocht u interesse hebben om als vrijwilliger bij onze stichting te komen werken meldt u dan aan! Onze coördinatoren zullen dan met u een afspraak maken.
Voor meer informatie kunt u ons bereiken via info@stichtingpatiens.nl of kijk op www.stichtingpatiens.nl.