Teller

  • 50878Totaal aantal bezoekers:
  • 35Bezoekers vandaag:

 H. Missen met Kerstmis + oud en nieuw
(al deze vieringen vinden plaats in de grote st.-Jan)
— op de genoemde dagen zijn er geen andere H. Missen —

Kerstavond, maandag 24 december 2018
17:30 uur: Kleuter en peuterviering. (geen H. Mis)
Het kerstverhaal verteld. Liedjes zingen. Diapresentatie

18:30 uur: Gezinsmis, mmv koor “de Zanglijsters” 

20:30 uur: Vroege nachtmis met volkszang.
We zingen in de H. Mis kerstliedjes met orgelbegeleiding

22:30 uur: Nachtmis,
mmv Gemengd kerkelijk zangkoor St.-Caecilia

1e Kerstdag, dinsdag 25 december 2018
09:30 uur: H. Mis met volkszang
Samen zingen we in de H. Mis kerstliedjes

11:00 uur: H. Mis H. Mis met volkszang
Samen zingen we in de H. Mis kerstliedjes

2e Kerstdag woensdag 25 december 2018
10:00 uur: H. Mis
mmv Breuker Mannenkoor

Oudjaarsdag, maandag 31 december 2018
19:00 uur: H. Mis
mmv Gemengd kerkelijk zangkoor St.-Caecilia

Nieuwjaarsdag, dinsdag 1 januari 2019
11:00 uur: H. Mis
mmv Dameskoor St.-Jan
+
Aansluitend Nieuwjaarsreceptie in parochiezaaltje “de Polder”.
(ingang via de pastorie – Hoofdstraat 83)