Teller

  • 54333Totaal aantal bezoekers:
  • 7Bezoekers vandaag:

Vormsel 2019: Ouderavond op 10 januari t.b.v. informatie en aanmelding.

Via deze weg richten wij ons tot de jongens en meisjes die in 2015 hun Eerste Heilige Communie in een van onze kerken hebben ontvangen en hun ouders.

In de parochies in Limburg wordt aan de kinderen van groep 8 op de basisschool de mogelijkheid geboden tot het ontvangen van het Heilig Vormsel. De voorbereiding daarop gebeurt op een aantal plaatsen in schooltijd, op andere plaatsen buitenschools.
Het Heilig Vormsel is de afronding van het Heilig Doopsel en de Eerste Heilige Communie. Hiermee word je een volwassen gelovige die de goede Geest van Jezus probeert uit te dragen.
Het Heilig Vormsel wordt in Hoensbroek in 2019 toegediend op Tweede Pinksterdag, maandag 10 juni om 11.30 uur in de Grote Sint Jan.

De eigen bijdrage is 25 € voor het werkboek en andere kleinere zaken. Deze wordt voldaan bij het inleveren van het aanmeldingsformulier. Het aanmeldingsformulier vindt u in het menu van deze web-site onder de knop [Formulieren]

Graag willen wij de ouders/verzorgers voor dit belangrijke moment van uw kind in de groei naar de volwassenheid uitnodigen op de voorbereidingsavond, die gehouden wordt op donderdag 10 januari om 20.00 uur in ons parochiezaaltje/kantoor “De Polder” (Hoofdstraat 85 in Hoensbroek).

Op deze avond wordt verteld hoe uw kind op dit vormsel wordt voorbereid en op welk tijdstip in de week de lessen vanaf januari (na de kerstvakantie) zullen plaatsvinden. Verder krijgt u informatie over de betekenis van het vormsel zelf en over de gang van zaken tijdens de vormselviering op maandag 10 juni. De avond zal ongeveer een klein uurtje duren.

Vriendelijke groet,
Pastoor W. van Dijck en Diaken T. Batens