Teller

  • 54333Totaal aantal bezoekers:
  • 7Bezoekers vandaag:

Stort op: NL93 INGB 0001 1226 73 of: NL58 ABNA 0474 9691 34
 t.n.v.: Parochiefederatie Hoensbroek 
o.v.v.: Actie Kerkbalans 2019. 

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

Van harte bij u aanbevolen.
U kunt uw bijdrage overmaken op een van de bankrekeningnummers bovenaan deze pagina of de homepage.

Kijk ook eens op de site: https://kerkbalans.nl