Teller

  • 55467Totaal aantal bezoekers:
  • 10Bezoekers vandaag:

Presentatie boeken Redemptor Hominis

In het weekend van 16/17 maart zullen na afloop van de verschillende Eucharistievieringen zusters van de missionaire Gemeenschap Redemptor hominis, die gevestigd is in Genk (België), en missieposten heeft in Kameroen (Afrika) en in Paraguay (Latijns Amerika), bij ons aanwezig zijn om ons twee nieuwe boeken voor te stellen. Vijf jaar geleden waren ze al eens in Hoensbroek en presenteerden ze ook een tweetal boeken, nl.  ‘Van offer naar feest’ en ‘Luisteren naar Gods Woord’.

Het eerste boek dat ze dit maal presenteren gaat over de waarde van de stilte met als titel: ‘God spreekt in de stilte van het hart’, geschreven door Emilio Grasso. Emelio Grasso is de stichter van de Gemeenschap Redemptor hominis.  Dit boek wil ons helpen om na te denken over de relatie tussen geloof en luisteren.

In een werkelijkheid waarin wij door zoveel geluiden en lawaai worden verdoofd, is het zoeken naar stilte een voorafgaande voorwaarde om naar God te luisteren die onze weg geleidt. De Maagd Maria laat zien hoe zich vanuit haar innerlijke stilte de menswording van het Woord heeft kunnen verwezenlijken. Toen paus Franciscus het over Maria had, zei hij dat zij ‘met de stilte het mysterie dat zij niet begreep, heeft bedekt. En met de stilte heeft zij het mogelijk gemaakt dat het mysterie kon groeien en bloeien en daarmee allen een grote hoop bracht.’ Maria is voor ons een voorbeeld van echt luisteren.

Het tweede boek van dezelfde auteur draagt de titel: ‘Maria. Dochter, Bruid en moeder van het Woord’. Welke plaats heeft Maria in ons geloofsleven? Dat is de centrale vraag in dit boek. Wat zeker is: Maria is het voorbeeld voor onze relatie met God. Zij is geen godheid, maar een nederig schepsel – net zoals wij. Haar grootheid bestaat erin dat zij de Dochter van het Woord is. We kunnen de ware rol van Maria in ons leven dan ook het best ontdekken door enkele Bijbelpassages te bestuderen waarin zij wordt vermeld. Een vernieuwde visie op de Moeder Gods is daarvan het resultaat.

Beide boeken worden aangeboden voor 10 euro. De opbrengst is bedoeld als steun voor de missie in Paraguay en Kameroen.