Teller

  • 65888Totaal aantal bezoekers:
  • 23Bezoekers vandaag:

Ranil Camillus neemt plaats in van Boby Thomas

Het afgelopen jaar heeft de priesterstudent Boby Thomas stage gelopen in onze parochiefederatie. Tijdens de vorige zomermaanden was hij drie weken de gehele dag aanwezig en heeft hij in deze periode heel wat mensen kunnen bezoeken. Het afgelopen jaar heeft hij kennis mogen maken met alle facetten van het parochieleven. Naast de weekeindvieringen, alwaar hij aanwezig was, bestond de stage ook uit twee overige dagdelen alwaar hij aanwezig was om zoveel mogelijk het leven in de parochie te leren kennen. Tenslotte was er ook een opdracht om een aan een stageproject te voldoen. Boby koos er voor om een Pausfrancisusgroep te beginnen.

Hij bezocht in dit kader mensen thuis en zette een actie op om voedselpakketten te maken. Op 17 juni was hij voor de laatste keer aanwezig in de zondagsmis en hebben wij van hem afscheid genomen. We hebben hem bedankt voor hetgeen hij in onze parochies heeft gedaan en hem ook een klein presentje gegeven. Inmiddels is hij naar India gegaan voor een periode van twee maanden. Op donderdag 4 juli zal hij diaken worden gewijd door zijn eigen bisschop (waarvoor hij ons gebed vraagt).
Bij terugkomst zal hij in ons Bisdom ergens in de parochie actief zijn om vervolgens volgend jaar zijn priesterwijding te mogen ontvangen.

Inmiddels is een nieuwe priesterstudent Ranil Camillus (zie foto) bij ons stage gaan lopen. Hij komt van Sri Lanka en was reeds afgelopen Roepingenzondag te gast bij ons. Via de website van de parochies Hoensbroek en het volgende parochieblad zal hij zich nog nader aan u voorstellen. Hij loopt nu drie fulltime weken hier stage, voordat hij in de loop van september net als Boby in de weekenden en twee dagdelen per week zal komen. In de zomermaanden zal hij ook vooral mensen gaan bezoeken.