Teller

  • 64548Totaal aantal bezoekers:
  • 8Bezoekers vandaag:

Geloof en Vriendschap was bij de bisschop

Bisschop Harrie Smeets heeft zondag 21 juli de leden van de groep ‘Geloof en Vriendschap’ uit Hoensbroek ontvangen. Dat deed hij in het Bisschopshuis in Roermond, nadat hij eerst samen met hen de H. Mis had gevierd in de kathedraal. De groep bestaat uit mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking en vrienden..

Geloof en Vriendschap is gegrondvest op de overtuiging, dat iedere mens met een handicap een volwaardig persoon is met alle rechten hieraan verbonden. Vooral het recht om bemind, erkend en gewaardeerd te worden in zijn eigenheid en in de keuzes die hij maakt. Ook het recht om de nodige hulp te krijgen, om zowel op spiritueel en menselijk vlak al zijn mogelijkheden te ontwikkelen. Geloof en Vriendschap is sinds mei 2009 onderdeel van de parochiefederatie Hoensbroek. Eens per maand heeft de groep een samenkomst en wekelijks begeleidt zij mensen met een beperking naar de H. Mis in de grote sint Janskerk..
De groep is gelieerd aan de gemeenschap ‘Geloof en Licht’, welke de Nederlandse loot is van de internationale lekenbeweging Foi et Lumière. Deze is in 1971 in Lourdes gesticht door de onlangs overleden Jean Vanier en door Marie-Hélène Mathieu. Foi et Lumière bestaat uit gemeenschappen van ouders en vrienden rond verstandelijk gehandicapten, die het hart van elke gemeenschap zijn. Deze beweging bestaat wereldwijd uit ongeveer 1.500 gemeenschappen verspreid over 75 landen. Omdat het voor de begeleiders van de groep niet haalbaar was aan de vele (soms buitenlandse) verplichtingen van Geloof en Licht te voldoen heeft ze na een jaar het lidmaatschap van Geloof en Licht opgezegd en met dezelfde intenties als Geloof en Vriendschap een doorstart gemaakt. De contacten van Geloof en Vriendschap met Geloof en Licht zijn tot op de dag van vandaag nog steeds aanwezig. Zo was er tijdens de H. Mis in de Kathedraal ook een groep van Geloof en Licht aanwezig.
De bijeenkomsten van Geloof en Vriendschap beginnen met een H. Mis gevolgd door een steeds wisselend middagprogramma waarvan de catechese en het samen bidden, zingen en eten vaste onderdelen zijn. Eens per jaar, in de Kersttijd, organiseert de groep een dag voor alle mensen met een beperking uit Hoensbroek die druk bezocht wordt. En ditmaal was er dus een uitstapje, naar Roermond, waar de bisschop hen hartelijk ontving en oog en oor voor hen had.