Teller

  • 67746Totaal aantal bezoekers:
  • 45Bezoekers vandaag:

Ouderavonden Eerste heilige Communie

Op woensdagavond 23 oktober vindt om 20.00 uur de ouderavond voor de Eerste heilige Communie plaats voor de ouders van BS Wonderwijs en BS De Vlieger.
Op donderdagavond 24 oktober vindt om 20.00 uur de ouderavond plaats voor de ouders van BS De Mheyster, De Regenboog en St. Paulus.
Als ouders op de betreffende avond verhinderd zijn dan kunnen zij aansluiten op de andere avond.
Ook ouders van eventuele andere scholen kunnen op één van beide ouderavonden aanwezig zijn.
Het opgaveformulier vindt u op deze website onder de kop ‘formulieren’.
Tevens vindt u daar het officiële uitnodigingsformulier van de ouderavond met de nodige gegevens.
Beide formulieren worden overigens op de bovengenoemde scholen verspreid.