Teller

  • 72160Totaal aantal bezoekers:
  • 47Bezoekers vandaag:

Soepactie 1e adventsweekend groot succes


De vrijwilligers van de Pausfranciscusgroep in Hoensbroek hebben in het
weekeinde van de eerste advent aan de kerkgangers soep aangeboden na
afloop van de drie heilige Missen op zaterdag en zondag. Er stonden
collectebussen waar iedereen een vrije bijdrage in kon stoppen.
In totaal werd 20 liter soep uitgedeeld.  
IMG_0072

IMG_0080
De gehele opbrengst van deze actie wordt besteed aan voedselpakketten
voor mensen uit Hoensbroek die zelf niet de financiële mogelijkheden
hebben om de mooie feestdagen die er aan staan te komen een extra tintje
te geven.
IMG_0089

IMG_0088
De opbrengst van deze actie is het geweldige bedrag van € 573,82.
Allen die bijgedragen hebben: hartelijk bedankt!
Rondom deze actie zijn er ook nog twee giften binnengekomen van
respectievelijk € 1000,- en € 250,-. Ook deze gulle gevers willen we
natuurlijk ook hartelijk bedanken.

Voor meer fotos:
Klik op de Home-page op Pausfranciscusgroep en daarna op
Fotos van activiteiten.