Teller

  • 77154Totaal aantal bezoekers:
  • 15Bezoekers vandaag:

Kerkbalans 2020: Geef voor je kerk

Actie Kerkbalans 2020: Geef voor je kerk

Van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari doen 2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans.  Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. ‘Geef voor je kerk’ is het thema voor Actie Kerkbalans 2020.

Stort uw bijdrage op bankrekeningnummer: 
NL93 INGB 0001 1226 73 of IBAN: NL58 ABNA 0474 9691 34
ten name van: Parochiefederatie Hoensbroek
onder vermelding van: Actie Kerkbalans 2020