Teller

  • 87642Totaal aantal bezoekers:
  • 11Bezoekers vandaag:

Kleine St.-Jan open voor gebed

De Kleine St.-Jan is van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur opengesteld voor persoonlijk gebed. Om 19.00 uur wordt dan de avondmis live uitgezonden vanuit de Grote St.-Jan (zonder publiek). Tijdens de openstelling zal het Allerheiligste worden uitgesteld. We hebben er voor gezorgd dat ieder uur iemand aanwezig is. Een ieder kan binnenlopen voor persoonlijk gebed en eventueel een kaarsje aanmaken. Zolang de coronacrisis duurt zullen wij de kerk hiervoor extra openstellen. Wij willen hiermee een ieder helpen om steun te zoeken bij God in deze moeilijke dagen.

Ook zullen wij aan het einde van iedere heilige Mis het gebed bidden dat de bisschoppen ons toegezonden hebben. Hierin bidden wij voor hen die getroffen zijn door het coronavirus en voor hen die actief bij de hulpverlening zijn betrokken.