Teller

  • 87650Totaal aantal bezoekers:
  • 19Bezoekers vandaag:

Dagelijkse uitstelling stopt

Omdat de kerk in juni weer toegankelijk wordt voor publieke vieringen zal de dagelijkse uitstelling op de weekdagen per 1 juni tot een einde komen. Mede ook omdat sommige vrijwilligers hun werkzaamheden weer kunnen oppakken en niet meer in de gelegenheid zijn om overdag een uur aanwezig te zijn. Ook de inzameling van voedsel voor voedselpakketten zullen we beëindigen. Dit laatste kan altijd nog gebeuren door een bijdrage te storten op de rekening van de Stichting Pausfranciscusgroep Hoensbroek  (NL39 RBRB 0782 9937 10). Wij danken alle vrijwilligers die de afgelopen periode deelgenomen hebben aan de erewacht, zodat dit mogelijk was en ook een ieder die een bijdrage heeft gegeven voor de voedselpakketten.

Wel zal wederom iedere woensdag (zoals voorheen) de Kleine St.-Jan vanaf 9.00 uur open zijn voor gebed. De zegen zal om 18.00 uur worden gegeven, omdat de heilige Mis daarna om 19.00 uur in de Grote St.-Jan zal zijn.