Teller

  • 87644Totaal aantal bezoekers:
  • 13Bezoekers vandaag:

Kerk weer open voor vieringen vanaf 1 juni

Vanaf 1 juni mogen onder strikte voorwaarden er weer publieke vieringen in de kerken worden gehouden. De eerste voorwaarde is dat er maar 30 kerkgangers mogen zijn. Dit wordt vanaf 1 juli uitgebreid naar 100 kerkgangers.

Dit betekent dat vanaf 1 juni mensen weer welkom zijn tijdens de heilige Missen. Wel zit hier meteen een ‘maar’ aan vast. Omdat er maar 30 kerkgangers mogen zijn betekent het dat men zich tot juli voor de weekeindvieringen moeten opgeven. M.a.w. wilt u deelnemen aan een heilige Mis in het weekeinde dan kunt u zich in de week voorafgaand aan het weekeinde daarvoor opgeven. Ook voor de heilige Mis op Tweede Pinksterdag 1 juni om 9.30 uur dient u zich op te geven. U kunt zich alleen maar opgeven voor het komende weekeinde en onder geen beding alvast reserveren voor latere weekenden. De opgave kan plaatsvinden tijdens de openingsuren van het parochiekantoor van dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur en alleen telefonisch. U kunt u zich niet opgeven buiten deze uren en ook niet door de pastoor persoonlijk te bellen. De pastoor zal altijd doorverwijzen naar het parochiekantoor. In het weekeinde zullen de heilige Missen op andere tijdstippen zijn. Zaterdag blijft hetzelfde en is de heilige Mis om 19.00 uur. Zondag echter is de eerste heilige Mis reeds om 9.00 uur en de tweede heilige Mis om 11.30 uur. Op deze manier kan de kerk na de eerste viering luchten en kan alles ontsmet worden. Alle heilige Missen zullen vanaf nu in de Grote St.-Jan zijn, omdat wij de afstand van anderhalve meter daar in acht kunnen nemen. Voor de heilige Missen op door-de-weekse dagen hoeft u zich niet op te geven, omdat aldaar zelden grote groepen naar toekomen. Ook deze heilige Missen zullen voor onbepaalde tijd in de Grote St.-Jan plaatsvinden. In juni zal er maar één ingang van de kerk open zijn (rechterzijde als u binnenkomt). Bij deze ingang staat een portier met een namenlijst er wordt er gekeken of u zich hebt aangemeld. Er worden aan u de veiligheidsvoorschriften verteld en tevens aan u de vraag gesteld of u klachten hebt. Let op! Mensen die niet op de lijst staan kunnen wij helaas niet binnenlaten. Alle heilige Missen in het weekeinde zijn gelijkwaardig. Dit betekent dat er geen Hoogmis is! In alle heilige Missen gebeurt dus hetzelfde. Er is geen samenzang en geen koor, alleen de pastoor zelf zal enige liederen zingen. Als een heilige Mis vol is geboekt dan verwijzen wij naar een andere weekeindviering. In de kerk gelden allerlei gedragsregels i.v.m. het coronavirus. Bij de ingang aan de binnenzijde wordt een bord geplaatst waarop deze vermeld staan.

In de kerk zijn banken afgesloten waar u geen plaats kunt nemen. Met dertig personen is dit in wezen niet nodig, maar zo bereiden wij ons voor op de periode vanaf 1 juli, wanneer er 100 kerkgangers mogen zijn.

Op de kerkvloer zijn strepen aangebracht zodat u de anderhalve meter bij het naar voren komen in acht kunt houden (offer- en communiegang).

De collecte vindt niet in de banken plaats, maar er vindt een offergang plaats. Bij de offergang en bij het ter Communie gaan houdt u afstand van elkaar. Bij de communiegang loopt u door tot de voorste streep op de vloer. Daar ontsmet u uw handen en vervolgens ontvangt u de Communie op uw hand achter een opgesteld plexiplaat. Als u de Communie niet op de hand wilt ontvangen, neem dan een wit doekje mee (corporale), daarop wordt dan de heilige Hostie gelegd zodat u deze zelf vanuit het doekje op de tong kunt leggen. Er wordt dus geen tongcommunie uitgedeeld. De pastoor zal voor het uitdelen van de Communie de handen ook ontsmetten. Mocht hij per ongeluk een hand aanraken, dan zal hij zijn handen meteen daarna ontsmetten voordat hij verder gaat met het uitdelen van de Communie. Vanaf 1 juli zal er waarschijnlijk in veel gevallen geen reservering meer nodig zijn. Wel verzoeken wij u zich dan ook zoveel mogelijk over de drie weekeindmissen te verspreiden. Wordt een heilige Mis te druk (zoals de 11.30 uur Mis) dan zullen wij moeten ingrijpen en zal wederom voor deze Mis reservering noodzakelijk zijn.

Gezinsleden mogen in dezelfde bank zitten. Eenlingen of koppels kunnen in dezelfde bank zitten als de ene helemaal links en de anderen helemaal rechts in de bank plaatsnemen. De portier die in de kerk aanwezig is zal mensen helpen bij de voorschriften die er zijn en  eventueel een zitplaats aan u geven. We hopen op uw begrip en zijn vooral blij dat we weer tezamen met aanwezigen de heilige Mis kunnen vieren.

LEES ook het bericht: “Welkom in de kerk” met daarin gedragsregels.