Teller

  • 94936Totaal aantal bezoekers:
  • 57Bezoekers vandaag:

Kerk weer verder open voor vieringen vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli mogen onder strikte voorwaarden er publieke vieringen in de kerken worden gehouden zonder restrictie van het aantal mensen.
De eerste voorwaarde is wel dat men 1 1/2 meter afstand tot elkaar houdt. Dit betekent dat er in de grote St. Jan maximaal 150 mensen toegelaten kunnen worden.
(Tot 1 juli zijn maximaal 30 mensen toegestaan en moet u zich in de week voorafgaande voor de weekend missen aanmelden via het parochiekantoor)

In het weekeinde zullen de heilige Missen op de volgende tijdstippen zijn. Zaterdag blijft hetzelfde en is de heilige Mis om 19.00 uur. Zondag is de eerste heilige Mis om 9.30 uur (op 28 juni nog om 09:00 uur) en de tweede heilige Mis om 11.30 uur. Op deze manier kan de kerk na de eerste viering luchten en kan alles ontsmet worden. Alle heilige Missen zijn in de grote St.-Jan (ook door de week), omdat wij de afstand van anderhalve meter daar in acht kunnen nemen. Er zal maar één ingang van de kerk open zijn (rechterzijde als u binnenkomt). Bij deze ingang staat een portier met een lijst waarop u geacht wordt uw naam en telefoonnummer (of adres) te vermelden. Er worden aan u de veiligheidsvoorschriften verteld en tevens aan u de vraag gesteld of u klachten hebt. Let op! Mensen die zich niet niet op de lijst intekenen kunnen wij helaas niet binnenlaten. Alle heilige Missen in het weekeinde zijn gelijkwaardig. Dit betekent dat er geen Hoogmis is! In alle heilige Missen gebeurt dus hetzelfde. Er is geen samenzang en geen koor, alleen de pastoor zelf zal enige liederen zingen. In de kerk gelden allerlei gedragsregels i.v.m. het coronavirus. Bij de ingang aan de binnenzijde wordt een bord geplaatst waarop deze vermeld staan.

In de kerk zijn banken afgesloten waar u geen plaats kunt nemen.

Op de kerkvloer zijn strepen aangebracht zodat u de anderhalve meter bij het naar voren komen in acht kunt houden (offer- en communiegang).

De collecte vindt niet in de banken plaats, maar er vindt een offergang plaats. Bij de offergang en bij het ter Communie gaan houdt u afstand van elkaar. Bij de communiegang loopt u door tot de voorste streep op de vloer. Daar ontsmet u uw handen en vervolgens ontvangt u de Communie op uw hand achter een opgesteld plexiplaat. Als u de Communie niet op de hand wilt ontvangen, neem dan een wit doekje mee (corporale), daarop wordt dan de heilige Hostie gelegd zodat u deze zelf vanuit het doekje op de tong kunt leggen. Er wordt dus geen tongcommunie uitgedeeld. De pastoor en diaken zullen voor het uitdelen van de Communie de handen ook ontsmetten. Mochten zij per ongeluk een hand aanraken, dan zal hij zijn handen meteen daarna ontsmetten voordat hij verder gaat met het uitdelen van de Communie. Wij verzoeken u zich zoveel mogelijk over de drie weekeindmissen te verspreiden. Wordt een heilige Mis te druk (zoals bv de 11.30 uur Mis) dan zullen wij moeten ingrijpen en zal wederom voor deze Mis reservering noodzakelijk zijn.

Gezinsleden mogen in dezelfde bank zitten. Eenlingen of koppels kunnen in dezelfde bank zitten als de ene helemaal links en de anderen helemaal rechts in de bank plaatsnemen. De portier die in de kerk aanwezig is zal mensen helpen bij de voorschriften die er zijn en  eventueel een zitplaats aan u geven. We hopen op uw begrip en zijn vooral blij dat we weer tezamen met aanwezigen de heilige Mis kunnen vieren.

LEES ook het bericht: “Welkom in de kerk” met daarin gedragsregels.