Teller

  • 96596Totaal aantal bezoekers:
  • 10Bezoekers vandaag:

Kledinginzameling 10 oktober

In samenwerking met Stichting Aktie ’68 houdt de parochiefederatie Hoensbroek op zaterdag 10 oktober opnieuw een kle-dinginzameling. Deze vindt plaats tussen 11.00 – 13.00 uur bij parochiekantoor De Polder. U kunt al uw gebruikte kleding, schoeisel, dekens en beddengoed in een gesloten plastic zak inleveren. De op-

brengst komt ten goede aan de gehandicapte medemens. Meer informatie kunt u vin- den op de website: www.stichtingaktie68.nl