Teller

  • 77137Totaal aantal bezoekers:
  • 81Bezoekers vandaag:

Zangkoor de Zanglijsters

Koor de Zanglijsters
Zangkoor de Zanglijsters

Het Zangkoor de Zanglijsters houdt haar repetitie in de Brede Maatschappelijke Voorziening in Mariagewanden, Hoensbroek.

Voorzitster:

Dirigente: Mw. Rina Erven-de Groot
Amonieterf 5
6413 KP Heerlen
telefoon: 045-5216313