Teller

  • 96644Totaal aantal bezoekers:
  • 58Bezoekers vandaag:

Monstrans[100]RVespers en uitstelling Allerheiligste Sacrament

Iedere eerste vrijdag van de maand worden van 18:15 uur tot 19:00 uur in de kleine St.-Jan:
Het Allerheiligste Sacrament uitgesteld en aanbeden.
De Vespers (avondgebed) worden gebeden.
Aansluitend wordt de Rozenkrans gebeden.
Daarna zegen met het Allerheiligste Sacrament.

Vervolgens wordt om 19:00 uur de H. Mis gevierd.